Почетна За проектот Видео Карактери Продукти Мој профил

Проект „Игра за промени“ Промо

Вебинар: Улогата на училиштето во зајакнувањето на отпорноста на заедницата

Вебинар: Дигиталните игри како алатка за јакнење на отпорноста на заедниците

Вебинар: Фактори и знаци за препознавање на радикализам кој може да води до насилен екстремизам